ANISOTROPI/ISOTROPI(av gr. - an-, inte, isos, samma, lik, trope, ”vändning”), olik/lik i skilda riktningar.

1. Ett fysiskt ämne sägs vara isotropt om dess uppbyggnad är lika i alla riktningar, och om fysiska egenskaper är oberoende av riktningen.

2. På motsvarande sätt sägs ett rum, vilket som det euklidiska rummet har samma egenskaper i alla riktningar, vara isotropt.
Vår uppfattning av rummet är däremot anisotropt, t.ex. genom att vi kan skilja mellan lodrätt/vågrätt, höger/vänster.

3. Problemet om huruvida tiden har en riktning benämns problemet om tidens anisotropi/isotropi.[Rooke Time Links] [Rooke Time No 60]