AMULETTER


Amulett (lat. amuletum, vilket i sin tur kan vara en ombildning av amolimentum ”skyddsmedel”)

Föremål, antingen naturligt eller förfärdigat, som tros ha speciell kraft att skydda eller bringa lycka.
En lyckobringande amulett kallas ibland talisman.
Amuletter bärs av personer eller placeras på t.ex. ett hus, ett fält eller i en bil.
Även om amuletter förknippas med magiskt och animistiskt tänkande (tro på föremåls besjälning [lat. anima, själ]) - används de även av många moderna människor.
[Rooke Time Links] [Rooke Time No 43]