ANTROPOLOGI


Antropologi´(av grek. antropos ´människa´och logia ´lära´, ´vetenskap´, av logos órd´) omfattar av hävd främst fysisk antropologi (studiet av människosläktets utveckling och fysiska karakteristika) samt kultur- och socialantropologi (studiet av världens olika kultur- och samhällstyper).

Amerikansk tradition räknar dessutom arkeologi och lingvistik till antropologin.

Antropologi förekommer också som term inom teologi och filosofi samt inom pedagogik och medicin.

[Rooke Time Links] [Rooke Time No 43]