Artiklar och katalogtexter i urval


Expressen den 16 augusti 1978. Leif Eriksson: Våra tio vanligaste ord."Ord som bild, bild som dikt".
Commonpress no. 13. März 1979, founded by Pawel Petasz in 1977, this issue edited by Klaus Groh, (West) Germany. Leif Eriksson: NEW Immaterielle Kunstwerke von... - 191® -.
Kalejdoskop, nr 2/1979. SETT OCH SYNAT + DIKT 6 BILD, red Sune Nordgren, 1979.
Leif Eriksson: Unexpected Public Piece, Lunds Domkyrka 1978.
Expressen, den 4 januari 1980. Leif Eriksson: Hommage à Albert Einstein och hans E=mc2.
LIVRES D' ART ET D' ARTISTES II, Paris 1980. Leif Eriksson artist´s book: Voulez vous coucher avec moi? Livrement votre éditeur d' livres d' artistes, Leif Eriksson.
KONSTNÄRSBÖCKER ARTISTS´ BOOKS, Kalejdoskop 1-2 , Kristianstad 1980. Leif Eriksson: Enkätsvar.
Expressen, den 22 januari 1981. Leif Eriksson: Ord - med mera.
Konst- och bildforskning nr 1, Bjärred 1981.
Leif Eriksson ledare "En ny konsttidning". Gert Z Nordström "Bilden som kunskapsbärare - tanken är tydligen orimlig för både konstvetare och konstutbildare". Nordströms artikel fick utredarna att ändra skrivingen i utredningen 1981.
LIVRES D' ART ET D' ARTISTES III, Paris 1981. Leif Eriksson artist´s book: Catalogue ISBN 91 85752 00 2.
KÜNSTLERBÜCHER, Frankfurter Kunstverein 16.10-23.10 1981. Schwedische Auswahl und Text von Leif Eriksson.
Paletten 4/81, Bokkonst, Göteborg 1981. Artikel av Leif Eriksson: Svenska konstnärsböcker.
Konst- och bildforskning nr 2, Bjärred 1981.
Leif Eriksson ledare "Lo Shu - en konstvetenskaplig och sinologisk världssensation!" Första publicerade bilden av Lars Vilks Nimis, foto Leif Eiksson.
Expressen, den 14 januari 1982. Leif Eriksson: Intet och allt.
Konst- och bildforskning nr 3, Bjärred 1982.
Leif Eriksson ledare "Det gäller att skaffa sig anhängare" (NIMIS)
HÄNDER, Malmö 1983. Leif Eriksson: Grafik & Grafik.
Konst- och bildforskning, Nr. 4, 1983, Bjärred 1983. Leif Eriksson: Ledare; och "Människan metar", en nouvelle, 1983.
Konst- och bildforskning, Nr. 5/6, 1983, Bjärred 1983. Leif Eriksson: Artists´ Books
Booked Art/Konstnärsböcker/Konst på bok, katalog i samband med den första internationella Artists´ Books utställningen i Sverige.
Konst- och bildforskning, Nr. 7/8, 1983, Bjärred 1983. Svenska konsttidskrifter,Boklådan, Moderna Museet 5 nov - 31 dec 1983. Katalog och dubbelnummer av tidskriften. Ledare Leif Eriksson.
Konst- och bildforskning, Nr. 9, 1983, Bjärred 1983. "Specialnummer fashion art performance Model YC av Johnny Ewald". Leif Eriksson, ledare "Fashion Art" och texter om Johnny Ewalds Fashion Art.
Konst- och bildforskning nr 10, Malmö 1986.

 

(Artikeln med dess länkar skrevs 2005. Efter tekniskt haveri och systembyte kunde de ursprungliga länkarna inte återställas. Länkarna restaurerades och uppdaterades till sitt nuvarande skick 2010. [red. B.R.])


[Rooke Time Links] [Rooke Time No 49]