rooke time logo


Published for The Neotrope Enterprise.  Publisher: Bengt Rooke. sept. 2005. No. 49.DET VERKSAMMA BIBLIOTEKET

 av

LEIF ERIKSSON


Inför 2005-års Bok & Biblioteksmässa i Göteborg, under tiden 29 september - 2 oktober, har jag sammanställt en översikt av mitt verksamma bibliotek för publicering här på Internet.


1978 startade jag specialförlaget Wedgepress & Cheese för utgivning av artists´books. Sedan starten har förlaget publicerat 68 titlar med svenska och utländska konstnärer. Sedan 1965 har jag gi
vit ut 124 egna artist´s books. Min första edtion "En smekning" 1965 har faktiskt Göteborg som utgivningsort.


1978 grundade jag även SAAB, The Swedish Archive of Artists´Books, som idag omfattar Sveriges största arkiv av svenska artists´books ca. 800 titlar, pliktbiblioteken inräknade. SAAB omfattar även svenska konsttidskrifter den första utgiven 1875. (Se katalogen "Svenska konsttidskrifter" Konst- och bildforskning 7/8, Wedgepress & Cheese 1983.)


1981 gav jag ut första numret av konsttidskriften "Konst- och bildforskning" till i år har 11 nummer kommit ut. Första numret innehöll Gert Z Nordströms essä "Bilden som kunskapsbärare ...", som direkt påverkade UHÄ:s förslag "Konstnärligt utvecklingsarbete". Numret med Lars Berglunds essä om den kinesiska talkvadraten Lo Shu väckte internationell uppmärksamhet inte minst i Kina. Numera heter tidskriften "Message from a waitress".


Mitt biblioteket innehåller givetvis en hel del uppgifter om min person i min verksamhet som konstnär och som skribent de senaste 40 åren, t. ex. sådant som har att göra med separatutställningar, grupputställningar, Artists´Books utställningar, Mail Art utställningar, för att inte tala om Unexpecteded Pieces & Pole Room etc och uppgifter om utställningar som jag har arrangerat eller varit kommissarie för, samt annat såsom framträdanden i radio, TV, film och teater som skådespelare och scenograf samt medverkan i rockvideos och uppgifter om modelljobb för annonser och reklamfilmer och andra specialuppdrag.
Och givetvis innehåller mitt bibliotek bland mycket annat också: mina egna artiklar och böcker och katalogtexter har därtill sin givna plats i biblioteket.


Min konstnärliga verksamhet, inte minst genom mitt verkande genom vad som skulle kunna kallas det gränsöverskridande området mellan utställningssalong och bibliotek, och förlaget som konstnärligt projekt, har genom åren gett mig en del stipendier och annat sådant och mina olika aktiviteter har gjort mig representerad på kanske fler håll än vad som beskärs konstnären i allmänhet. Förlagets utgivning finns representerad främst på internationella arkiv och bibliotek i Europa och USA.


Att mitt bibliotek är i högsta grad verksamt tala bl.a. omständigheterna att det framskapar en slags självgenererande verksamhet: just för tiden tvingar det till arbete med föredrag och utställning om svenska artists´books på Kungl. biblioteket i slutet på januari 2006.
Under hösten 2005 har konsthögskolan Valand i Göteborg engagerat mig för en föresläsning och work shop kring artists´books.


Det stora projektet kring arkivet är den kommenterade monografi som skall behandla SAAB:s omfattande samling av svenska artists´books. Monografin ges ut årsskiftet 2005 - 2006, med delstöd från Längmanska kulturfonden, Ridderstads stiftelse och Föreningen för grafisk konst.
Konstnärsnämnden och Framtidens kultur har konsekvent valt att inte stödja mina ansökningar.


Sedan 2003, då Thomas Millroth på Ystad Konstmuseum visade samtliga av Wedgepress & Cheese och mina egna artists´books, har vi fört diskussioner om att Ystad Konstmuseum skall ta över SAAB och därmed skapa en permanent avdelning för den unika samlingen. Millroths initiativ är för övrigt den enda institution som insett betydelsen av en sådan lösning.
Kommenterad artist´s books bibliografi.

 

© 2005 Leif Eriksson och Rooke Time
Artikeln får citeras om källan anges