Kommenterad artist´s books bibliografi


1. En smekning Erotisk bildnovell, Göteborg1965. Konsttekniskt en collagebok. Efter drygt 30år har originalet vittrat sönder. Tejpens häftämne har gjort bilderna genomskinliga där den suttit, så att man numera också kan se baksidans texter, rubriker och bilder. En dubbel tydighet, en spontan palimpsest effekt. Boken finns i en fotografisk och en fotostatisk version.
2. Give & Take och episoder Bilderbok om sex, 38sidor, Malmö1966. Utklippta och textmanipulerade annonser och bilder ur tidskrifter och modemagasin. Texterna refererar till erotiska och sexuella situationer.
3. No & Yes Metaroman 58 sidor A5,Malmö1966-67. Inskickad till Grupp67. Refuserad. Min första större bildroman enbart utförd med citerade bilder ur tidskrifter och magasin. Avsikten med min bildroman finns beskriven i en bifogad text, ett förord, som idag verkar helt onödigt. En överdriven tydlighet. ”Förord. Avsikten med detta manuskript är att försöka uttrycka mig med en händelse, episod eller historia på ett nytt sätt. Konventionella böcker skrivs med bokstäver. Mina skrivs med bilder! Ty jag har kommit till den slutsatsen, att med rådande utveckling, kommer bilden att överta en stor del av bokstävernas roll, som kommunikationsmedel, även inom litteraturen. Jag är medveten om att det redan finns bilderböcker för både vuxna och barn. Men oftast har dessa bilder en liten text i anslutning till bilden. Det betyder en förklaring. Inte ett uttryck! Alltså har det, mig veterligt, inte skrivits en bok med detta maner tidigare. Man säger att en bild uttrycker mer än ord. Det är sant! Men hur mycket kan då inte en hel samling bilder uttrycka? Logiskt sätt mera. Givetvis skapar jag ingen konkret bokstavsprosa på detta vis. Det är inte heller min avsikt! Jag vill introducera en prosa som i högre grad vädjar till ”läsarens” egna fantasi, erfarenheter och känslor. Visserligen smälter läsaren den konventionella litteraturen med hjälp av samma förutsättning ar, men han gör det på ett passivt sätt. När man skriver med bilder aktiveras ”läsaren” på ett helt annat sätt. Och det är väl närmast där det nya ligger. Genom att använda banala, intressanta och kontroversiella bilder provocerar jag ”läsaren” till aktivitet, till ett eget aktivt deltagande. Dessa bilder förmedlar budskapet genom att ”läsaren” själv deltar i själva författandet, vilket sker då han ser på bilderna. För att ge ”läsaren” en chans att förstå min metodik har jag antecknat mina associationer. Dessa får inte betraktas som tolkningsmall vid läsandet utan vad jag sagt ovan gäller. Leif Eriksson. (SIC se artikel i Frieze om ”Visual Prose” 1995-96, som bara i få valda avsnitt utnyttjar bilden, det visuella.)
4. Också en historia, Metaroman 71 sidor A4, Malmö1966-67. Inskickad till Grupp 67. Refuserad. Min andra bildroman utförd med både utklippta och i sin helhet citerade ur tidskrifter och magasin. Mitt tidiga inhopp i bokkonstens värld slutade lika fort som det började. Refuseringen bidrog naturligtvis. Långt senare fick jag reda på att även Rolf Börjlind och Carsten Regild blev refuserade samma år. Det kändes som en form av upprättelse. Att jag i någon mening var rätt i tid visar bl.a. Jan Hannerz och Carl Johan De Geers bildroman ”Pengar eller Livet” som gavs ut av Bonniers 1970. Först kändes det surt när deras bok kom ut, men den hade helt andra förtecken än mina första bildromaner. Mina tidiga bildromaner påminner i så fall mer om Ed Ruschas och senare Hans Peter Feldmans utvalda ”skräpbilder” i bok och kuvertform
5. Atlas Akvarellbok 24 sidor A5, Fjelie1971. Akvareller med tuschteckningar.
6. På stranden, gouachebok, Fjelie1971. Teckningar gjorda med dragstift. Det enda exemplaret gav jag till Ninna Aretjäll.
7. Tecken på en verklighet, tuschbok, 76 sidor Fjelie 1971.
8. 12 etsningar av Leif Eriksson, flatbitningar, 28sidor, Fjelie1971. Tolv flatbitningar tryckta i olika färger. 12 ex plus 1 provtryck. Ett gav jag till Anders Tornberg. Han bad att få sälja den och sålde också ett ex till ordföranden i Felix konstklubb. Det var så mitt samarbete med Anders Tornberg inleddes.
9. Zeichen, tuschbok, 32sidor, Fjelie1971. Tuschteckningarna gjorda med dragstift på vitt papper som klippts ut och monterats i en svart bok.
10. Atlas II, akvarellbok, 30 sidor A4, Fjelie1972. Flera av bilderna har använts som förlagor till acrylmålningar.
11. målarboken! akvarellbok, 32sidor, Fjelie 1973.
12. Konstköpsbok, metabok, Lund 975. ”ABC FÖR KONSTKÖPARE av ARNE HÄGGQVIST”. Ursprungligen gjord i 2 ex.
13. Alphabets, konservburk, Bjärred 1976. Konserverade lösa versala blytyper A-Z, ur serien LAST AID. 25ex.
14. A Re Written December Issue of Playboy 1975, Bjärred 1976. Att återföra en tryckt text till manuskript.
15. Message, tygtryck i lackförseglade buteljer, Bjärred 1976. Levererade i 2 specialgjorda backar från Commercialized Art Center, Lund, Sweden. 2backar x 25 ex. Tillhör Ystad Konstmuseum.
16. Nothing New Otryckt dagstidning, Bjärred 1976. Stämplade med © Leif Eriksson och placerade i ett tidningsställ från Pressbyrån. Verket försvann i samband med NUNSKUs utställning i Belgien. Verket är rekonstruerat med nytt tidningsställ.
17. Svart utställningskatalog Bjärred 1976. Katalogen publicerad i samband med min utställning ERBJUDANDE på Galleriet, Lund, november 1976.
18. Message from a Waitress Lund, 1976. Färg som språk. Ett paket med 35 monterade färgpapper inslagna i smörgåspapper förseglat med gummiband. Titeln på detta verk blev senare namnet på min konsttidskrift vars ursprungliga namn var Konst- och bildforskning. Ursprungligen ville jag kalla tidskriften för Konstvetenskaplig tidskrift.
19. Svanberg/Eriksson T125/77 Mapp, Bjärred 1977. Mappen innehåller 9 verk med anknytning till upphovsrättsprocessen mellan mig och Max Walter Svanberg. Innehåll: 1. Max Walters?, foto av minserigrafi 2. För och emot, serigrafi 3. Svanbergs 10punkter, fotostatkopia 4. Feladressat, offsettryck 5. Dom DT 56, mål nr 125/77, serigrafi 6. Manipulerat särtryck, ur Konstperspektiv 3/777. 7. Manipulerat särtryck, ur Konstperspektiv 3/778. 8. Utmätningsansökan, fotostatkopia 9. För en princip, utställningskatalog.
20. A James Hadley Chase Detective Story Inverted to an Art Biography Manipulerad kioskdeckare, Bjärred1978.
21. A Year Book 1978-1985 Revised Temptation upphängd i en ligusterbuske i trädgården i Bjärred1978-1985. Försvann i samband med utställningen i Simrishamn 2001.
22. Revised Temptation, taktil bok, Bjärred 1978. Bokens sidor är gjorda av olika tyger och papper. Hårda, styva, mjuka blanka, matta sidor. Den kan läsas både vertikalt och linjärt. Det ingår även en säkerhetsbok LIFEBOOK om olyckan skulle vara framme. En schizofren kvinnlig bekant sa när hon bläddrat igenom boken ”Det är första gången som jag verkligen läser någonting.”
23. De Luxe Edition av Bild-Zeitung. Manipulerad dagstidning, 5 ex, Bjärred 1978. Ett ex skänkt till Ystad Konstmuseum.
24. New Moves Adada Sonor bok utgiven av Edition Sellem, Lund1978. Bygger på mitt tema att gult + blått blir grönt. D.v.s. egentligen är Sveriges flagga grön.
25. T184/77, Intellektuellt häleri och konstnärlig stöld? En omfattande sammanställning av olika konstnärers verk som innehåller konsthistoriska bildcitat, Bjärred 1978.
26. T184/77 Förteckning översignerade och numrerade editioner av Max Walter Svanbergs reproducerade konstverk, Bjärred1978.
27. An unexpected piece (I) Den första och ursprungliga rullen av Kvällsposten, Bjärred1978. Daterad 780520. Totalt 10 placerade i 5 världsdelar. Europa, Afrika, Amerika, Asien, Australien. 28. Konsttidningen(Art Magazine) Bjärred 1978. En manipulerad Kvällsposten utslängd i trädgården för att förmultna och försvinna. En unik konsttidskrift inom projektet Pole-Room1977-. Se foto. Den är även reproducerad i Konst- och bildforskning 7/81983, som var katalogen till konsttidskriftsutställningen på Moderna Museets Boklåda, som jag sammanställt 1983.
29. An unexpected piece (II) Bjärred 1978. En Kvällsposten manipulerad och utslängd i trädgården på Balderup i samband med invigningen av Engångsuniversitetet sommaren 1978. Nummer II i en serie av 10 och det första som placerats ut att förmultna och försvinna. Se foto. Text: ”IN ARILD 780623 AN UNEXPECTED PIECE IS PLACED, LE”
30. The Waste Paper Act  Konstnärlig avhandling Bjärred 1978. Disputationen ägde rum på EU 78 den 11 juli 1978. The Waste Paper Act var Wedgepress & Cheese' första edition. Boken inleder en ny fas i min konstnärliga verksamhet - förlaget som konstverk.
31.¡Coño! En bildbiografi, Bjärred 1978. Galleriägaren Anders Tornberg porträtteras i samband med karnevalen i Lund 1978.
32. Abruit secret och Cordac Seminarieuppgift, Bjärred 1979. Inlämnad som ett konstverk till institutionen för konstvetenskap, Lunds Universitet. En mera avancerad version utfördes sommaren 1995. Handledaren Hans Johansson sa att han hade underkänt den om han inte hade känt mig.
33. An Unexpected Piece III Manipulerad Kvällsposten, Bjärred1 979. Utplacerat av Anders Tornberg, Galleriet Lund, i Clock Tower, New York, Easter 1979. Se foto.
34.  An Unexpected Piece IV Manipulerad Kvällsposten, Bjärred 1979. Utplacerat av Dorothea Runkel vid Louisiana, Humlebæk, våren 1979. Se foto.
35.  Message from a waitress Skisser till konsttidskrift, Bjärred 1979. Två versioner a och b. Blev sedermera Konst- och bildforskning. Namnet återtogs senare, men inget nummer av detta har publicerats.
36. Mina samlande erbjudanden Bjärred 1979. Samtliga vernissagekort under perioden nov 1976 och maj1979 inbundna i bokform.
37. Forty Years of Art Achievement, unik bok, Bjärred-1979. Boken är sammanställd av hopplösa skisser och texter. På omslaget två linjer som bildar motstående kilar.
38. A Sliced Book of Bananas, Bananannonsbok, Bjärred 1979. Två handgjorda böcker av bananannonser som skisser till Anna Bananas ”Why Bananas?” som jag föreslog henne att vi skulle ge ut när hon och hennes dåvarande man Bill Gaglione var på sin Europaturné med italiensk futuristteater och besökte Galerie St Petri i Lund och framträdde på Malmö konsthall.
39. Voulez vous choucher avec moi? Papperspåse med ett löst blad ur Willliam Shakespeares samlade verk, Bjärred1979. Publicerad i samband med NRA:s artists' books utställning i Paris.
40. My Collected Stamps stämpelbok, Bjärred 1979. Mina samlade stämplar t.o.m. 1979 stämplade och samlade i en handgjord bok.
41. Nu sätter jag punkt! Dokumentation av Svanberg/Eriksson-processen 1977-79, utgiven i samband med min retrospektiva utställning på Händer, Stockholm i maj1979. I boken ingår en förteckning på de verk jag gjorde mellan1976-1979.
42. Black Book Bjärred 1979. Svart tom bok utgiven i samband med att HD meddelades infriande dom 1979. Få exemplar distribuerades.
43. Time Fuse Attitudes Katalog för Musem of Instant Movement, Malmö 1979. Utgiven till utställningen med samma namn sommaren 1979 på Kullabergs naturreservat och på Balderup i samarbete med Lars Vilks.
44. Tio nya grafiska metoder. Sammanställning av 10 nya konstgrafiska metoder, Bjärred 1980. Medverkande konstnärer: Leif Eriksson, Vera Molnar, Beck & Jung, Klaus Groh, Lars Vilks. Sammanställningen skedde sedan jag fått mina 5 xeroxblad refuserade av Grafiktriennalens jury 1980.
45. Analys 5 Abstrakt roman, Bjärred1980. Romanen är dessutom en skulptural roman eftersom texten först blir läsbar om man lyckas läsa den vertikalt.
46. An Earn Activity Structure Plan of 45x59-66 = Positions Xeroxbok, Bjärred 1980. En verkligt billig bok. Bara fotostatkopior och begagnade tidningssidor.
47. Art Ad Kristianstad 1980 Konstannons i Galleristernas tidning, ISBN9185752150. Ett alternativt utrymme för konst.
48. Lertavla Brändlertavla1980. Text: A-Z,
LAR DIG ATT VALJA DET RATTA ORDET. VAD MENAS MED DET RATTA ORDET DET SOM KLARAST UPPFATTAS VID VARJE SLAG VALJA RATT KLUBBA PA SAMMA SATT SKALL DU VALJA DET EFFEKTIVASTE ORDET DET FINNS ORD SOM SAGER SAMMA SAK MEN BETYDER NAGOT ANNAT TEX HUSET ATT BESKRIVA ETT KAMELKARAVANEN DROG TILL KARTAGO MIN RIDKAMEL HANG IN MARSCH BLAND ALLA SKAPADE TING AR URDJURET DET FÖRNÄMSTA ALLTID PA VAG TILL HAVET BAKVAND SOM I EN SPEGEL SER JAG FRAM MOT MIN EGEN BAKGRUND LAT MIG TA DET FRAN BORJAN LERORD ZANI VAR SAKER PA ATT HAN SKULLE GORA DET DET DAR AR PROFESSORN SADE HAN OCH NICKADE AT EN MAN SOM SATT PA GOLVET OCH SORTERADE VARA ORD
49. Konst är kvalitet? Manipulerad essäbok av Harry Järv, Bjärred 1980. 2 ex. 1 ex har Lars Vilks fått. Se foto av text.
50. An unexpected piece, Malmö1980. Särtryck av sidan142 ur katalogen INFORMATION. ISBN 91 85752 19 3
51. 1/3, Fyra gånger femtiotre rader text, en litterär bild Bjärred1980. En litterärbild; fyra separata textbilder upphängda på väggen. På bordet nedanför ligger fyra litterära verk på varsin frottéhandduk. Det är ett nummer av Damernas Värld där texten kommer från en följetong, et nummer av Jakobsstege, det som innehåller Mats Gellerfelts angrepp på kompiskritikerna, ett gammalt Alibimagasin, och romanen Patriarkens höst av Gabriella Garcia Marques. Ur varje verk har jag tagit orden ur femtiotre rader text. Radernas ord i respektive text har numrerats och tabellsatts i alfabetisk och kronologisk ordning.
52. Copyrighted Trademarks Handtryckt gummistämpelbok, Bjärred1980. De internationellt kända konstnärssignaturerna som gummistämplar, Picasso, Salvador Dali, Mirô, Chagall, Hundertwasser och Leif Eriksson stämplade i blått med stämpeln ©Copyright Leif Eriksson.
53. Blue and Yellow Bjärred 1980. Bruksanvisning till Sven-Erik Hammarstolpes kapprum på Svartmangatan21-23, Stockholm.
54. Blått + Gult = Grönt Bidrag till tidskriften Synpunkt nr 6/7 1981, sid 6-7, ISBN9185752 3 12, Stockholm1981.
55. Bygge av vrakbrädor Manipulerad Einar Bagerbok, Malmö1981,Bjärred1980. 5ex.1 ex skänkt till Lars Vilks Nimisbibliotek. I retur fick jag det andra exemplaret inbyggt med äkta NIMIS-brädor.
56. Yellow, Manipulerad inbjudan, Bjärred 1980. Mail Art bidrag till utställningen Yellow arrangerad av Ulises Carrión, Amsterdam. Se diabild.
57. Keyhole Book, by Leif Eriksson Bjärred 1980. En liten handgjord bok i 1 ex med porrbilder. Gåva till Pelle Hermansson. Se foto.
58. Catalogue, ISBN 9185752 A4, Bjärred 1981. Samtliga utgåvor på förlagets ISBN-nummer fram till 810201 som var mitt bidrag till NRA utställningskatalog i Paris 1981.
59. Arild by card, Xeroxbok, Bjärred 1981. 10 manipulerade vykort från Arild. Ingår i POLE-ROOM1977-.5 ex.
60. Nimis, Tidskrift om Nimis Bjärred 1982. Tidskriften är gjord av 70 x 100 affisch, 10 ex. Ingår i POLE-ROOM1977-61.
61. Kring Nimis, Folder, Bjärred 1982. Resumé över Nimis från starten 800731, min mors dödsdag.
62. An ABC Book L.E. Minibok, Bjärred 1983. Unik bok som behandlar alfabetet.
63. Ja/Nej Ordkast, Bjärred 1983. Ordkast för mina dagliga ja och nej. Unikt exemplar. Förstördes i samband med min flyttning till Lund 1985. Se foto. Reproducerad på omslaget Konst- och bildforskning nr 4, 1983. Rekonstruerad 2001 i äppelträ för utställningen i Simrishamn 2001
64. From your breeder with love Färgxeroxbok, med textmanipulerade bilder ur ett ex av Femina, Bjärred 1983.
65. G & B Unik mini-bok, Bjärred 1983. Bilder av nakna kvinnokroppar, bruna bönor och prinsessan i skogen.
66. STILL LIFE Mapp Bjärred 1983. 8 färgxerox bilder ur POLE-ROOM 1977-. Titlar: Egentligen är Sveriges burfåglar gröna, Svart på vitt i färg, Christos första försök, Fågel eller fisk?, Pythagoras frestelse, Så kallad blåsippa, Hommage à Bengt Rooke, Blått + Gult = Grönt.
67. Ignorabitis, Bjärred 1983. Pseudobildbiografi på latin och grekiska om Hans Stenkil Leijonhufvud, Stockholm.
68. STAMPS, Bjärred 1983. Unik mailart bok, 2 ex, ett till mailart utställningen Marx Now.
69. Människan metar Malmö 1983. Nouvelle införd i Konst- och bildforskning nr 4.  Min första version och skiss till Homo Metaboken. Homo Meta vad är det? Ursprunget till detta verk publicerades i Konst- och bildforskning nr 4, 1983. Det var då en nouvelle med titeln ”Människan metar” och hade en kompletterande titel i form av en bild” Kultur och modersmål”. Bilden var komponerad av lösa bokstäver i en behållare med fack för alfabetets bokstäver, som man använde i folkskolans första klass för att lära sig läsa och stava. Jag fick låna Wolfgang Hübners gamla exemplar för att kunna göra bilden. Idén till ”Människan metar” fick jag när jag läste katalogen från The British Museum och Earls Court, London1963, en kombinerad bok- och typografiutställning ”Printing and the mind of man”. Det var en resumé över grafisk teknik och bokkonst sedan man hade börjat trycka böcker i Mainz 1455 och fram 1963. Böckerna man hade valt var de som haft störst betydelse för vår västerländska kulturs världsbild. I urvalet ingår också tidskrifter och tidningar. Homo Meta är en slags självbiografi. Jag ville skriva den med bibliografiska uppgifter som representerar den västerländska kulturens utveckling. Urvalet har också präglat min världsbild och utveckling vare sig jag ville det eller inte. D.v.s. en långsam kedjereaktion - Homo Meta. Den engelska katalogen upptar specifika verk. Jag nämner inte alla. I mitt urval finns också de böcker jag har läst eller på annat vis har kunskap om. Från svensk Damtidnings nr 24, 11 juni 1938, som kom ut till midsommarhelgen då jag koncipierades genom en våldtäkt på midsommarafton 1938 på Liljekonvaljeholmen, enlig vad min mor berättade för Barnavårdsnämnden i Uppsala den 12 januari 1939, existerar jag parallellt med de upptagna titlarna. ”Glöm inte fälla ner locken över bokstäverna” refererar till det etui jag nämnde. 1946 började jag i första klass. Från det året är relationen till böckerna parallellt med mitt liv d.v.s. jag har läst och läser de själv. Men det förekommer också verk som publicerats under min tidiga levnad som jag långt senare läst. Från 1965 finns också de texter och böcker (artist´sbooks) som jag har publicerat ut. ”Människan metar” avslutas med ”JA/NEJ”, ett ordkast för mina dagliga samtal, Bjärred1983-. De böcker jag refererar till är inte enbart stora läseupplevelser utan också de tråkiga och banala. T.ex. postens torra instruktionsbok för hur man sköter sin tjänstecykel. Till ”Människan metar” finns också en notapparat. Dessa noter är personliga kommentarer till innehållet i de angivna böckerna och andra iakttagelser samt egna texter. "Människan metar" är illustrerad med kommenterande bildtexter. ”Homo Meta ”är alltså en fortsättning på” Människan metar” i Konst- och bildforskning nr 4, 1983. Sedan 1983 har de bibliografiska uppgifterna utökats med böcker som jag har läst eller publicerat på förlaget sedan dess både i eget och i andras namn. Notapparaten har utökats på samma sätt. ”Homo Meta ”innehåller även en bildografi d.v.s. en förteckning av bilders om på liknande sätt har påverkat min kulturella utveckling och världsbild. ”Homo Meta” innehåller också en bildografi över mina egna konstverk, frukten av ”Homo Meta”. Homo Meta består av två smala spalter och en bred, den breda är summan av de smala tillsammans. På vänstersidan ligger den smala ytterst till vänster och på den högra ytterst till höger. Textspalten trycks i blått, den smala bildspalten trycks i gult och den breda med egna verk trycks i grönt. För närvarande finns bara den bibliografiska delen färdig i korrektur.
70. Kuk + Fitta =Sant, Bjärred 1983. Litterär graffiti ur POLE-ROOM1977-. Se Konst- och bildforskning nr 4, 1883.
71. Hommage à Dialogus Creaturarum Moralizatus 3-sidig folder om att artists´ books utställning blivit uppskjuten, Bjärred 1983.
72. Es war ein Mal, Malmö1983. Saga berättad med gummistämplar. Konst- och bildforskning nr 5/6 1983.
73. Pass it on, Bjärred 1983. Handgjord unik mailart bok.
74. Porno, En metaroman, Bjärred 1983. En manipulerad Agnes von Krusenstierna roman ”Tonys läsår”. På de ställen i Krusenstjernas roman där det finns en antydan om sexanspelning, sensualism har jag stämplat en eller flera dödskallar. Dessutom har jag klistrat in bilder på olika typer av kvinnobröst ur det tyska magasinet Stern.
75. Porno, Bjärred 1983. En mailart bok tryckt i två ex med gummistämplar.
76. Svenska Konsttidskrifter, Bjärred 1983. Utställningskatalog för Moderna Museet. Konst- och bildforskning nr 7/8,1983.
77. Pythagoras' Sealed  Attempt, Xeroxbok, Bjärred 1983. Unik inpackad artist´s  book.
78. Artists' Books/ Booked Art, Bjärred 1983. Affischbok i gult och blått till utställningen på galleri Skånes Konst, december 1983.
79. Warning, Bjärred 1983. Gummistämpelbok till Klaus Groh, Oldenburg.
80. An unexpected Piece V, Bjärred 1984. En manipulerad Kvällsposten placerad i Rom av Sofie Tottie bakom högra kolonnen vid ingången till Pantheon i Rom. Se hennes brev och stora boken om Rom. Sofie har märkt ut platsen åt mig. Se även foto.  81. An unexpected piece VI, Bjärred 1984. En manipulerad Kvällsposten placerad på en pubtoalett i närheten av Heathrow, London av Cecilia Westman. Se dia och foto.
82. -191- ® Handtecknad bok, Bjärred / Korcula 1984. Den ingår i ett mailart projekt som utfördes från Korcula september 1984.
83. An unexpected piece VII, Bjärred 1984. En manipulerad Kvällsposten placerad i basaren på Kanarieöarna av Paula Strandberg. Se dia.
84. The Yellow Error Mailart katalog, Stockholm 1984. Katalog och texter till den första stora temautställningen för mailart som arrangerats i Sverige. Utställningen visades på Händer i Stockholm. Se diabilder och affisch.
85. Warning US Intervention in Central America, Bjärred1984. Mailart bok till Klaus Groh, Oldenburg. 2 ex.  
86. Instant Post Cart® Den gröna flaggan Bjärred/Kassel 1984. Mailartbok i 3 ex skickade till Jürgen O. Olbrich, Kassel, för preparering. Ett ex returnerat med ett flertal teckningar gjorda av andra utställare.  
87. Kalkeringar, Bjärred1984. Kalkerade teckningar av teckningar ur TekniskUppslagsbok.2 ofullbordade ex.
88. A Monograph on Daniel Buren, Bjärred 1984. Utgiven i samband med Burens utställning på Moderna Museet, Stockholm.
89. A Monograph on G.A. Cavellini, Bjärred 1984. Utgiven i samband med Guy Bleus utställning med G.A. Cavellini i Belgien.
90. One Theory of Art, Bjärred 1984. Unik bok för Ulf Ekberg, Landskrona. Se foto.
91. Collected Stamps at Einhorn, Bjärred1984. Mailartbok för en utställning i samband med konstmässan i Basel. Se foto.
92. Es war ein Mal ABC, Bjärred1984. Ur POLE-ROOM1977-, unik artist's book gjord av wellpapp på tyska till Artists' booksutställningen på Universitetet i Oldenburg. Se foto. Samtliga sidor och omslag finns på dia.
93. Once upon a time ABC, Bjärred1984. Ur POLE-ROOM1977-, unik artist' s book gjord av wellpapp på engelska till en Artists' books utställning i USA. Samtliga sidor och omslag finns på dia.
94. Reseberättelse om Artists' Books i Amsterdam, London, Markgronningen, Köln, Oldenburg av Leif Eriksson, Malmö1986, ur POLE-ROOM1977-. Intressanta teckningar som illustrationer. Boken var en reseberättelse för ett resestipendium från Författarfonden. 95. Faked Faces? Folder, Malmö 1986. Fyra rekonstruktioner. Don't trust what you see! Baserar sig på den andra spökbilden som Holmér och Pamlegruppen publicerade.
96. A Dream Come True, Malmö 1986, färgxerox, Newsletter ur Pole-Room, No 1, 1986. Se mailart pärmar.
97. The Pyramid of the Swedish Language and Alphabet 29 volymer, varje volym representerar en bokstav och bygger på den frekvens som respektive bokstav har i det svenska språket. Utställd på Galleri T.V. artists' booksutställning 1986.
98. Det var en gång ABC, Bjärred1986. Ur POLE-ROOM1977-, unik artist's book gjord av wellpapp på svenska till Artists' booksutställningen på Galleri T.V., Malmö. Samtliga sidor och omslag finns på dia.
99. An unexpected piece VIII Malmö 1987. En manipulerad Kvällsposten placerad i Harare, Zimbabwe av Annie Bodelsson och Py Bäckman. Se diabilder.
100. An unexpected piece IX Malmö 1987. En manipulerad Kvällsposten placerad i Hongkong av Eliza Halvegård i munnen på ett av de bronslejon som flankerar entrén framför Shanghai Bank. Se Eliazas fotodokumentation.
101. Artists´Books Wedgepress & Cheese 1978-1988, Malmö konsthallsutställnings katalog nr 126, 11juni-7 augusti 1988. Med förlagets samtliga titlar avbildade. Text: Björn Springfeldt, Lars Vilks och Leif Eriksson. Innehåller även en biografi och bibliografi.  
102. Killian Zoll Malmö 1988. 2 ex. Metabok med manipulerade bilder med hjälp av minstämpel WARNING… om Andy Warhol och hans mor… 1 ex till Lars Nilsson när han fick Edstrandska stipendiet. Se dia.
103. Offerbok Malmö 1988 2 ex. Manipulerad offerbok.  Ett ex till Max M. Book när han fick Edstrandska stipendiet. Text enligt detta radfall:
”vi vår blick ifrågasätter vi
t spontana. Denna målning av Jas-
er betraktaren i ett läge där det till
gt att göra bådadera.
s njuter av min blicks troskyldig-
det koloristiska fyrverkeriet. Av de
erna av rött, blått, orange och grönt
efter briserande färggranater. Av
gin och vitaliteten i penselarbetet
ittnande on spontan utlevelse och
nsammansmältning av vilja, känsla
nda uppslukande nu. För ett ögon-
stå inför en inkarnation av den
men om fullständig identitet mellan
k. Expressionismens dröm.  
kloten - inte målade utan verklighet ”Se dia.
104. An unexpected piece X, Malmö 1989. En manipulerad Kvällsposten placerad av Lars ”Jim” Asklund i Sidneys operahus. Se foto och bilder av operahuset.
105. På spaning efter den bild som flytt, Malmö1991. Pseud. versionen i Henry Lavéns namn. Detta ex ställdes ut på en mailart utställning i Finland. Se katalog. 106. På spaning efter den bild som flytt, Malmö 991. Denna version ställdes ut anonymt på Retro sommaren 1992 när Pavel fortfarande ägde Retro.
107. På spaning efter den bild som flytt Malmö 1992. Leif Eriksson
108. Lediga Platser Malmö 1992. Gavs ut i samband med utställningen på Galerie Leger nov 1992. För samma utställning gjorde jag tillsammans med Ola Billgren ”Dödsbild”. Jag svarade för de fotografiska bilderna och Ola för texten mellan bilderna. Bilderna var Greta Garbo, Död hare och lit de parade bilden av mig själv tagen av Yan ”Mulle” Leger.
109. Kalle & Hobbe, Malmö 1994. A Collection of truly truths och myths for Kines.
110. Sommarteckningar Östra Herrestad 1995. Premiere Etat1.
111. Bortkastade teckningar Östra Herrestad 1995. Den slutgiltiga versionen av 110.
112. Fem fiktioner och några aspekter, Malmö1995. En sammanfattning av text, bild, språk och villkor. På sätt och vis mitt samlade verk. Illustrerad med synnerligen adekvata bilder. 113. Några anteckningar som ska kastas Malmö 1996. Att finna det förgångna vara värt att kasta är uppgörelsen med sig själv och de egna erfarenheterna.
114. Newsletter N°2 Religions & Love, Malmö 1996 Det här är fortsättningen på det Newsletter som påbörjades med A Dream Come True, Malmö1986, Newsletter ur Pole-Room, N°1, 1986. Se N° 96.
115. Newsletter N°3 Mirakelpiller Malmö 1996.
116. Newsletter N°4 Popeye om att göra konst, Malmö 1997. Om kalkeringens betydelse för konsten.
117. Offentligt verk i privat miljö, Malmö 1997. Artists book utgiven i samband med fest och vernissage hos Bo Jonsson, Munkgatan5, Malmö.
118. DAK ytterligare några aspekter. Oslo 1997. Artist´s book utgiven i samband Den Andre Kunsten, i samband med en workshop i Oslo 2-7 november1997. 119. Booked Art Malmö 1998. Denna artist´s book pryder omslaget till förlagets 13:e katalog sedan starten 1978. Den tryckta texten kommer från titel 103 Offerbok, ovan, och den texten är citat ur konstrecension i Expressen. I det här nya sammanhanget är det bokstävernas utseende som är narrativ inte själva texten, som ätit upp sig själv genom komprimeringen.
120. En Vera Malmö 1998. Utgiven i samband med utställningen på Skånes Konstförening 1.5 - 30.6 1998. Att ställa ut min mor.
121. Malin Ekström, Anomaliner, Malmö 2000. Utgiven i samband med Galleri 21:s julutställning dec 2000.
122. Antisemitism, Stockholm 17 maj 2001. Utgiven i samband med utställningen på antikvariat Hundörat, på St Paulsgatan.
123. A Monograph on Richard Serra, Malmö 2002. Tjock som en av Serras skulpturplåtar. Inlagan ärt gjord av makulerade dagstidningar. Beskriver likheten mellan stålets och tidningarnas styrka.
124. ”Tala är silver men tiga är guld. ”Språkets vampyr genomborrad av en guldkil. ”Språket är en cancer som dödar sitt upphov. Med andra ord vi måste vara tysta för att överleva. Eller ”Tala är silver men tiga är guld.”  
   

 

(Artikeln med dess länkar skrevs 2005. Efter tekniskt haveri och systembyte kunde de ursprungliga länkarna inte återställas. Länkarna restaurerades och uppdaterades till sitt nuvarande skick 2010. [red. B.R.])


[Rooke Time Links] [Rooke Time No 49]