DEN ANDRE

1.

Det andra, främmande jaget (Husserl).

2.


Den andra personen eller duet som jaget står emot i ett samtal (dialog, dialogfilosofi).

3.


Det andra självet eller det andra självmedvetandet, som man i erkännandet av, ser sig själv i (dialektik, Hegel).

4.

Det hela eller absoluta, Anden; det absoluta Duet; Gud (Buber, m.fl. [men se också t.ex. Lévinas ”den Andre”]) Duet; du.


1.
Den andre.
2.
Den andre som det andra, främmande jaget eller självet.
3.Den andre som part – den jaget står emot – i en dialog.
Som sådant är duet kvalitativt skilt från jaget. Det som är tilltalat i ett samtal som den andre blir till ett du.
I denna egentliga betydelse är ”du” ett grundbegrepp i dialogfilosofin.

[Rooke Time Links] [Rooke Time No 58]