UMBERTO ECO

Texten som uttalandet refererar till är ur:

Umberto Eco,
Interpretation and Overinterpretation.
Stefan Collini, ed. Cambridge:
Cambridge University Press 1994, ss. 25, 64-69.

[Rooke Time Links] [Rooke Time No 58]