LOVE MANGS


Sound artist born in Stockholm in 1966. 
The major part of my work has focused on electroacoustic music.
It has also involved sound installations and music for instrument and computer.

In my artistic motifs I often approach nature, as an inspiration of course but also as a model for music.
In the woods you never know what sound will come next, yet you are seldom surprised. There is an ever-changing flow of new combinations within a set framework – chance within a meaningful form.
Despite the lack of novelty you don’t get bored.
You can also sense relations between different sound-events. Very often these relations are imaginary – the sounds seem to hook on to each other but it’s only your own creativity trying to bring meaning to chance.
If I have an artistic ideal it would be - to paraphrase Émile Zola –
nature seen through a temperament.

___________________________________________________________

 

Love Mangs är ljudkonstnär, född i Stockholm 1966.
De flesta av mina stycken är elektroakustiska. Jag har också arbetat med ljudinstallationer och komponerat för instrument och dator.

För mig är formen och helheten viktiga. Ofta är det naturen som står modell för mina kompositioner.
Här vet du aldrig vilket ljud som kommer näst, ändå blir du sällan förvånad. Du blir inte överraskad, men heller inte uttråkad.
Likaså kan du uppleva ett samband mellan olika ljudhändelser.
Detta samband är ofta helt skenbart – ljuden tycks kroka i varandra men i själva verket är det bara din egen kreativitet som söker ge slumpen ett ansikte.

 

[Rooke Time Links] [Rooke Time No 61]