Martin Heidegger


Heidegger, M. (1993 [1954]). The Question Concerning Technology. In D. F. Krell (Ed.), Basic Writings (2 ed.) (pp. 311-41). Harper San Francisco. Translation by D. F. Krell.

Martin Heidegger


[Rooke Time Links] [Rooke Time No 66]