I modern tid är Tau den nittonde bokstaven av tjugofyra i det grekiska enhetsalfabetet.

T-korset verkar ursprungligen vara en semitisk symbol, tau-korset, associerat med liv och trygghet.
Förutom framställningen i S:t Antoniuslegenden av Tau-korset, har det även kallats för rövarkors eftersom rövarna vid Kristi sidor, under senare tiders bildskapande, ofta framställs hängande på sådana kors medan Jesus kors är av latinsk typ.
Som tecken är T-korset ett av västerlandets vanligaste, men det är knappast ett ideogram annat än i kyrkliga sammanhang.
Som omvänt T-tecken används strukturen i astrologin för att beteckna 36 graders vinkel mellan två planeter från jorden sett, en mycket svagt harmonisk aspekt.
Det omvända T-tecknet kan i geometriska sammanhang ha innebörden vinkelrät eller vertikal.
I meteorologin har tecknet T stått för åska utan blixt.
Tau är också beteckning för tidskonstant, och transmittans.

 

[Rooke Time Links] [Rooke Time No 76]