Den tydligaste beskrivningen finns i ”SYMBOLER västerländska ideogram”, med underrubriken: De icke-ikoniska grafernas semiotik av Carl G. Liungman, utgiven på Fria Akademins förlag, Oderup, Östraby, Sweden;
enligt författarens förord dagtecknat: Stensborg i Vä den 25 januari 1974. Eftersom utgåvan är svåröverkomlig återges här dess text (grupp 27, sid. 207) rörande det rubricerade korset:

”Ett öppet kors inuti ett slutet. Strukturen är rätt vanlig i Grekland och Främre Orienten omkring 1000 f.Kr. Innebörden är okänd.”


[Rooke Time Links] [Rooke Time No 76]